Illustrasjonsfoto

"MAYBELLENE" er identisk med Chuck Berrys debut fra 1955, men NJS arrangerte den til "Let's Boogie" i 1975 på sin helt egne måte. John Kolloen spiller kun basstromme, Eigil Berg spiller Wurlitzer el-piano og i tillegg er det stort sett en enkel bassfigur fra Odd-Erik Østerås som utgjør kompet. NJS har spilt "MAYBELLENE" atskillig friskere fra scenen både før og etter "Let's Boogie", men der var det altså eksperimentering i studio som ga den versjonen.

Ytterligere to helt andre NJS-versjoner av ”MAYBELLENE” finnes på digitale utgivelser. På "Outtakes & Rariteter" finnes en uferdig innspilling slik NJS forsøkte den til albumet ”Movin’ On” i 1984 mens utgivelsen ”NJS - LIVE!” byr på ”MAYBELLENE” i et konsertopptak fra Oslo Konserthus i 1983.

 

Maybellene

(Chuck Berry)

Maybellene, why can't you be true

Oh Maybellene, why can't you be true

You've done started back doin' the things you used to do

 

As I was motivatin' over the hill

I saw Maybellene in a Coup-de-ville

A Cadillac a-rollin' on the open road

Nothin' will outrun my V-8 Ford

Cadillac doin' 'bout ninetyfive

She's bumper to bumper rollin' side by side

 

The Cadillac pulled up ahead of the Ford

The Ford got hot and wouldn't do no more

It then got cloudy and it started to rain

I tooted my horn for a passin’ lane

The rain water blowin' all under my hood

I knew that I was doin' my motor good

 

The motor cooled down, the heat went down

And that’s when I heard that highway sound

The Cadillac a-sittin' like a ton of lead

A hundred and ten half a mile ahead

The Cadillac lookin’ like it's sittin' still

And I caught Maybellene at the top of the hill

 

NEW JORDAL SWINGERS - Maybellene - 1983
1983 Maybellene
Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde