"BUONA SERA" var først ute på "Let's Boogie"-albumet i engelsk versjon fra 1975. Ny sang med norsk tekst og ny miks ble foretatt i Talent Studio året etter. Den engelske versjon består av flere tagninger klippet sammen, den norske versjonen ble enda mer sammensatt. Det første verset hvor Eigil synger alene til piano, ble i sin helhet spilt inn på nytt. Dette kan godt høres - pianolyden fra Talent-innspillingen er mer krystallklar og fyldigere enn tilsvarende fra Bendiksen-innspillingen og Eigils pianospill etter et drøyt år med "Buona Sera" fra scenen var blitt ganske annerledes, annen bassgang og friere harmoniføringer. "Opptellingen" var så spesiell i den engelske versjonen at den er beholdt også i den norske versjonen, likeså den første linjen etter der Eigil synger "Buona Sera, signorina, Buona Sera" i rytmeverset. Deretter klippes tilbake til den nye, norske 1976-versjonen. Koret med "du-dua" med Ivar Hovden, Odd-Erik Østerås og Eigil er beholdt, der koret synger "Du er alt for meg og mere til for evig" er spilt inn på nytt med Håkon Vellesvik, Svein Finjarn, Ivar og Eigil. Slutten er et kapittel for seg. I den originale engelske versjonen ble denne innspilt separat og klippet inn i det endelige resultatet. Denne redigeringen ble glemt da den norske versjonen skulle settes sammen slik at den norske versjonen inneholder den opprinnelige innspillingen. Således er Ivar saxofon på den norske versjonen en hel oktav høyere enn på den engelske. Ivars saxofon er i tillegg mikset mer framtredende i den norske versjonen. Innviklet? Platedirektør Audun Tylden har uttalt at "Det er ingen som har sagt det skal være enkelt å spille inn grammofonplater!" Nemlig!!  

Buona Sera

(Carl Sigman/Peter DeRose/Eigil Berg)

Buona Sera, Signorina, Buona Sera

Det er stjerneklart og natt i Napoli

Og i måneskinnet hviskes Buona Sera

Under stjernene til havets melodi

Men i morgen, Signorina, skal vi vandre

Langs med Middelhavets solforgylte strand

Og hos gullsmeden ned ved stranden vil jeg gi deg

En liten gyllen ring, og så vil jeg si deg

At du er alt for meg, og mere til for evig

Buona Sera, Signorina, kyss meg god natt

Buona Sera, Signorina, kyss meg god natt
Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde