StartSide
Opp Ett Nivå
Utgivelsene
NJS
NJS-Klubben
Fan-Kort
Postere
Stickers    

Parallelt med at plateselskapet trykket opp reklameposters av LP-covere, sørget NJS for at det ble laget duplikater av kassettcoverenes forsider. Disse var selvklebende bakside - intensjonen var klar, disse skulle klistres opp på ethvert tilgjengelig sted. Resultatet ble vel heller at disse havnet i fansens samlinger. NJS-klubben sørget sammen med NJS for at det alltid ble trykket opp nok stickers til ethvert medlem i klubben - ofte flere til hver.

Nedenfor følger et representativt utvalg stickers.

Stickers produsert ved album-utgivelsene - "Kassettforsider":

Sticker - "Instrumental" Sticker "Mustang" Sticker "Turn On To The Music" Sticker "Christmas Album"

Sticker "10"

1977 - "Instrumental" 1977 - "Mustang" 1978 - "Turn On To The Music" 1978 - "New Jordal Swingers' Christmas Album" 1979 - "New Jordal Swingers 10" 1980 - "New Jordal Swingers Greatest Hits 2"
Sticker "Hot Line"

Sticker "Alhambra"

Sticker "NJS"

Sticker "Greatest Hits 3"

 
1980 - "Hot Line" 1981 "Alhambra" 1982 - "NJS" 1984 - "New Jordal Swingers Greatest Hits 3" 1984 - "Movin' On"  

Diverse Stickers:

Sticker - "NJS på norsk"-EP

Sticker "1958" - Produsert av filmprodusentene Sticker Produsert av NJS-Klubben Sticker "Hot Line"
1977 1977 - "New Jordal Swingers Greatest Hits" 1980 - "1958" 1980 - Stickers Produsert Av NJS-Klubben 1980 - "Hot Line"
Sticker Hot Line - bakrute bil

Sticker "Movin' On"

1980 - "Hot Line" 1984 - "Movin' On"

1984 - "Movin' On"

 
1990 - Julekonserten 1990 1985 - "Graffiti" 2014 - NJS 40 År

                     

Forrige
Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde