Utgivelsene NJS NJS-Klubben Fan-Kort Postere Stickers

StartSide
Biografi
Historikk
Hvem er hvem
Bildearkiv
Diskografi
NJS-Klubben
Samlerobjekter
Videoer
Musikksalg - CD
Digitale Utgivelser    

Med unntak av ny-utgivelsene av tidligere album på CD på 2000-tallet, må det aller meste rundt New Jordal Swingers nå kunne kategoriseres som "Samlerobjekter".

Platemarkedet på vinyl er dødt og lagrene for lengst tomme. Det samme gjelder også kassettmarkedet og CD-utgivelsen av "SONGS FOR THE WEEK-END". Platemesser og annet salg fra private samlinger er sannsynligvis eneste mulighet til å skaffe seg utgitt materiale på vinyl.

"Samlerobjekter", ja - "Samlerverdi"? Neppe noe å bli rik av, prisstigningen ut fra salgspris fra Antikvariater og Platemesser må regnes "hyggelig". De litt mindre "hyggelige" prisene for virkelige kuriositeter finner vi på nettet, der har registrert fire-sifrede beløp for spesielle vinylplater i noe uvanlige utgivelser.

Men det er mer! Vi har valgt på undersidene å vise "rariteter" fra plateutgivelsene, materiell som NJS selv har forestått som et ledd i markedsføringen av bandet og plateutgivelsene og hva som ble produsert av NJS-Klubben for sine medlemmer. Det finnes egne coveroversikt-sider som gjengir scans av de fleste NJS-relaterte utgivelsene.

Lyst til å bli NJS-samler? Det er bare å sette i gang - markedet er stort og mulighetene mange. Vil du bli orientert hvis noe hittil ukjent dukker opp - følg med på Facebook.

Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde