StartSide
Opp Ett Nivå
Eigil Berg
John Kolloen
Svein Finjarn
Bjørn Kristiansen
Ole Marius Melhuus
Finn John Andresen
Per Hellerud
Ivar Hovden
Øivind Madsen
Einar Mjåland
Asle Nilsen
Armand Torp
Håkon Vellesvik
Odd-Erik Østerås    

Per Hellerud            født 31. juli 1944            

Per har vært aktiv musiker fra slutten av 1950-årene, først som "Shadows-gitarist" i flere grupper hvorav The Blackbirds/The Quintones var det mest kjente. På siste halvdel av 1960-tallet var han med i Seven Souls og ble med i NJS fra den spede starten tidlig på 1970-tallet.

Per var det første NJS-medlem som sluttet i bandet - i 1975 flyttet Per til Lillehammer og ønsket om å prioritere familien lot seg vanskelig kombinere med NJS' sterkt økende aktivitet. Per fortsatte å spille - først i Band Of The Sixties, senere Love Letters og han er fortsatt aktiv i Arne Strømbergs Orkester. Hans modell-karriere fra 1970-tallet er vi der i mot mer usikre på. Fra tid til annet krysses Per og NJS' veier - og da kan ikke ti ville hester holde Per vekk fra scenen for å gjenoppfriske gamle minner. Slik har Per vært "innom" de fleste NJS-besetninger fram til dags dato.

Forrige Neste

Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde