Fan Klubben

StartSide
Opp Ett Nivå
Morgans Historien
Coin Return
Bilder
Fan Klubben
Avis Utklipp
Ringside

Som New Jordal Swingers hadde Morgans en relativt stor Fan-skare som ble organisert en Fan-Klubb. Faktisk to i det en avlegger eksisterte på Nesodden en kort tid. Moderklubben hadde godt over 2.000 medlemmer - det skal ikke stikkes under en stol at gratis medlemsskap og heftig verving under opptredener var betydelige faktorer til det høye medlemstallet. Kontakt med medlemmene skjedde hovedsakelig via enkle klubbaviser stensilert opp hos "snille" arbeidsgivere (på sene kveldstimer må vite). Det ble rykket inn annonse i Pop-Revyen når ny avis var klar og medlemmene ble bedt om å skrive inn etter avis og vedlegge returporto.

4 av (minst) 7 aviser sammen med en Velkommen-avis til nye medlemmer er bevarte og kan hentes opp via linkene under. Avisnavnet "Go' Må'år'n"? Det er det ingen som husker klart nærmere 45 år senere, men det bør ha vært en kommentar fra Arne.

 

Velkommen-avis Go' Må'år'n nr. 3 Go' Må'år'n nr. 4 Go' Må'år'n nr. 6 Go' Må'år'n nr. 7
Side 1 / 8 Side 1 Side 1 Side 1 / 24 Side 1 / 24
Side 2 - 3 Side 2 Side 2 Side 2 - 3 Side 2 - 3
Side 4 - 5 Side 3 Side 3 Side 4 - 5 Side 4 - 5
Side 6 - 7 Side 4 Side 4 Side 6 - 7 Side 6 - 7
  Side 5 Side 5 Side 8 - 9 Side 8 - 9
Side 6   Side 10 - 11 Side 10 - 11
  Side 12 - 13 Side 12 - 13
Side 14 - 15 Side 14 - 15
Side 16 - 17 Side 16 - 17
Side 18 - 19 Side 18 - 19
Side 20 - 21 Side 20 - 21
Side 22 - 23 Side 22 - 23

Sist endret: 07 oktober 2014                                                                                                                                                             Web-Master: Tom Sunde