StartSide
Opp Ett Nivå
Eigil Berg
John Kolloen
Svein Finjarn
Bjørn Kristiansen
Ole Marius Melhuus
Finn John Andresen
Per Hellerud
Ivar Hovden
Øivind Madsen
Einar Mjåland
Asle Nilsen
Armand Torp
Håkon Vellesvik
Odd-Erik Østerås    

Foto: Øyvind Aursland Sætre

John Kolloen            født 16. august 1945

John var innom både klarinett og saksofon under skolemusikktiden, men det har for så vidt aldri vært tvil - det var og er trommer og rytmeinstrumenter som er Johns "greie". På 1960-tallet var John medlem av flere grupper - den siste og mest kjente var Seven Souls. Seven Souls ble oppløst på slutten av 1960-tallet, men det var musikere med basis i dette bandet som noen år senere dannet kjernen i New Jordal Swingers.

John har til gode å levere komposisjoner til NJS og hans vokale bidrag har så langt begrenset seg til "mannskor" på ett par innspillinger. Johns styrke ligger i til enhver tid perfekte rytmer til innspilling og fra scene i tillegg til at han er NJS' sjåfør og ikke minst gledesspreder - det er ikke få practical jokes John har stått bak. Gleden ved å kjøre bil har John også i sitt "sivile yrke" - som drosjeeier.  

Forrige Neste

Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde